Lagidrettens historie

Idrett har i tusenvis av år spilt en stor rolle i menneskets liv, men få kjenner til historiene bak vår tids kjente idrettsgrener.

Fra krigsforberedelse til underholdning

Alle har et forhold til idrett, og det finnes overalt i forskjellige former og utføringer, alt ifra sportsbetting til å spile selv. Idrett og spesielt lagidrett har røtter langt tilbake i tid. Mens man i dag forbinder lagidrett med heder og ære for gode resultater i konkurranser, var lagidrettens utgangspunkt noe ganske annet.

Verdens eldste lagspill, nemlig polo, ble opprinnelig brukt som trening for å utvikle militærstyrke og kampegenskaper hos iranske soldater så langt tilbake som 500 år f.Kr. Datidens polokamper kunne minne om militære slag, og med hundre mann på hver side ble det sett på som en effektiv måte å trene kavaleriet på. Spillet ble fort populært og spredte seg til resten av kontinentet hvor det gikk fra å være kamptrening til å bli hoffsport. Den første poloklubben i Vesten ble startet i 1859, etter at to britiske offiserer ble inspirert etter å ha sett en polokamp i India.

Ballspill som tidsfordriv i middelalderen

Ballspill er i dag populært over hele Europa, men historikerne er uenige om hvordan det populære spillet egentlig kom hit. Noen mener romerne tok ballspill med til England under okkupasjonen av øya, mens andre har en teori om at normannerne tok spillet med da de erobret England i 1066. Det historikerne er enige om, er at ballspill allerede i middelalderen spilte en stor rolle.

De fattige bøndene hadde lange, harde og ensformige dager med arbeid på gården. Deres monotone livsform bidrog til et felles ønske og behov for å bli underholdt. Festivaler med sportslige arrangement ble en felles glede, og en arena hvor de kunne utfolde seg og bli underholdt. Ballspill ble fort populært i hele Europa, men især på de britiske øyer ble de bitt av basillen. Her ble det utbredt med kamper der hele byer spilte mot hverandre, gjerne med flere hundre deltakere på hvert lag. De britiske øyene har spilt en vesentlig rolle i utviklingen av fotball, og det var i et brev fra en tilskuer i Irland i 1308, at ordet fotball dukket opp for første gang. Engelske privatskoler har fått æren for å organisere fotballsporten på 1500-tallet, og deretter gjøre det til den lagsporten det er i dag.

Basketball for de eldre

Basketball ble oppfunnet av en amerikansk idrettslærer i 1891. Spillet er, som på samme måte som polo og fotball, svært fysisk krevende, og det ble svært populært i USA. William Morgan, en annen idrettslærer, mente ikke basketball egnet seg for eldre mennesker, og han oppfant derfor et alternativt spill som han kalte «mintonette». Spillet handlet om å treffe ballen mens den var i luften og fikk senere navnet volleyball,detter etter at en tilskuer ved en oppvisningskamp ropte «volley».

Comments are closed.